Podyplomowe Studia z zakresu Żywienia Człowieka, utworzone zostały na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 1992 roku. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu żywiena człowieka, pracujących na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz na Uniwesytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Studium prowadzi kształcenie specjalistyczne bazujące na wiedzy w zakresie żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

Słuchacze mają możliwość, opanowania umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności oraz planowania dietoterapii, a ponadto prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, oceny towaroznawczej żywności i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej.

W ramach studiów podyplomowych oferujemy zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym, z częścią teoretyczną w formie wykładów realizowanych zdalnie i częścią praktyczną realizowaną w pracowniach Uczelni, w trakcie osobnych zjazdów.

Z przykrością zawiadamiamy, że z powodu zbyt małej liczby kandydatów edycja 2022/2023 studiów podyplomowych nie odbędzie się.
Dokumenty rekrutacyjne zostaną zwrócone pocztą.

Zapraszamy w przyszłym roku!
Rekrutacja na edycję studium 2023/2024 rozpocznie się 15 kwietnia 2023 i będzie trwała do 15 września 2023.

Dokumenty rekrutacyjne można nadsyłać drogą pocztową, mailowo lub składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 29, IIp.).

Tiktok video downloader